Bu sözleşme kurumumuzdan hizmet alan tüm müşterilerimiz için geçerlidir ve tüm müşteriler okumuş sayılır.

Bu sözleşme, Unique Designer müşteriye hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır. Müşteri ve Unique Designer , aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır.

TARAFLAR

Unique Designer İnternet ve Bilişim Hizmetleri Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca “Unique Designer” olarak anılacaktır. Adres:

  • Necip Fazıl Mah. 19 Mayıs Cad. Kübra Sok. Yeşilkoru Kent Sit. No:10
  • Ümraniye/İSTANBUL

Müşteri: Bu sözleşmeyi, Unique Designer online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri’nin Unique Designer web sitesinden yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

BİLDİRİMLER

Unique Designer , müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.

Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Unique Designer’ın bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Unique Designer müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Kurumumuza hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Unique Designer’ın SAĞLAYACAĞI SERVİSLER

Unique Designer, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin havale yolu peşin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

ÜCRETLER VE ÖDEME

Müşteri, Unique Designer, hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir.

Unique Designer, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Unique Designer her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler,Unique Designer web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Unique Designer servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, aylık hesap planlarında 5 işgünü önceden, yıllık hesap planlarında 15 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Unique Designer’a yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yada müşteri paneli yolu ile sonlandırabilir.

Unique Designer, müşteriden tahsilat gerçekleştirilememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Unique Designer SINIRLI SORUMLULUĞU

Unique Designer MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR. BUNUNLA BERABER, Unique Designer SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA Unique Designer SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

Unique Designer KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Unique Designer kayıtları geçerli sayılacaktır.

MÜŞTERİNİN HAKLARININ GEÇERLİLİĞİ

Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Unique Designer onayı olmadan devredebilir. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Unique Designer hiçbir şekilde sorumlu değildir.

SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

Unique Designer Hizmeti Kötüye Kullanıldığı (Shell Vb. Barındırırak Kullanımlar) zaman uyarısız kapatılır. Unique Designer, müşteriye 1 işgünü önceden yazılı yada sözlü bildirim yaparak bu sözleşmeyi sebep göstermeden sonlandırabilir.

Spamlar konusunda hassaslık göstermektedir. Müsterimiz spam mail gönderimi yaptıkları taktirde Unique Designer tarafından uyarı yapılır. Uyarı sonunda tekrar gönderime devam ederse almış olduğu hizmet kalıcı olarak sonlandırılır vede tekrar hizmet verilmez. Ayrıca Unique Designer sunucuları bu spam mail gönderiminden kaynaklı olarak sunucuların kullanmış olduğu ip adresleri black liste girmesi durumunda ortaya gelecek maddi hasar müşteriye açık fatura olarak gönderileceği ve yedi iş günü ödeme süresi verileceği vede gönderilen faturanın ödenmemesi durumunda noter aracılığı ile ihtar gönderileceği noter masrafı vs. masrafların müşteriye yansıtılacağı devamı olarak adli makamlarda açılacak her türlü alacak davası icra haciz masrafı müşteriye yansıtılacağı iş bu bu sözleşme ile müşteri firmamızdan hizmet aldığında bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılacaktır.

Bu durumda, müşterinin Unique Designer’a ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilmez.

SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ

Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki “Unique Designer Servis Kullanım Şartları”nı kabul etmiştir. “Unique Designer Servis Kullanım Şartları”nın geçerli hali, Unique Designer hizmet sözlesmesi web sayfasında yayınlanmaktadır.

GERİ İADE KOŞULLARI

  • Tüm paketlerimizde sebep belirtmeden 7 gün boyunca geri iade talebinde bulunabilirsiniz.
  • CPU Aşımından dolayı kapatılan siteler kesinlikle geri açılmaz ve iadesi yapılmaz. Yalnızca yedekler teslim edilir.
  • Geri İade Nakit Olarak Yapılmaz Unique Designer Hesabınıza Kredi Olarak Ekler.
  • Kampanyalı Paketler, Vps, Vds, Dedicated Sunucular, Alan Adı Tescil hizmetlerinde GERİ İADE TALEBİNDE BULUNULAMAZ.
  • Telekomünikasyon tarafından kapatma kararı alınan hesap hizmetlerinde GERİ İADE TALEBİNDE BULUNULAMAZ.
  • Oyun Sunucuları paketlerinde GERİ İADE TALEBİNDE BULUNULAMAZ *Geri İade Talebi oluşturulduktan sonra hizmet bedeli hesaplanır ve kalan ücret belirtilen banka hesabına 15 iş günü içerisinde aktarılır.

ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ

Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Unique Designer http://www.uniquedesigner.net adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Unique Designer servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde Isparta Yerel Mahkemeleri yetkilidir.